Loading ....
Przedszkole Nr 85 "Leśny Zakątek" w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 85 "Leśny Zakątek" w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Żegańska 27
04-736 Warszawa
tel/fax: (22) 812 49 32
e-mail: p85@edu.um.warszawa.pl
 1. Arkusz organizacji Przedszkola Nr 85 „ Leśny Zakątek” w Warszawie w danym roku szkolnym opracowany przez dyrektora przedszkola, zgodnie z zasadami Biura Edukacji w Warszawie, zatwierdzony przez Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa określa:
  • Liczbę etatów pedagogicznych, specjalistów, pracowników administracji obsługi, bloku żywienia,
 2. Statut Przedszkola Nr 85 „Leśny Zakątek” w Warszawie opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 maja 2001r.w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).
  • Liczbę oddziałów przedszkolnych,
  • Liczbę dzieci w oddziałach,
  • Godziny pracy w ciągu dnia,
  • Ramowy rozkład dnia
  • Organy przedszkola i ich kompetencje,
  • Zasady rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych,
  • Kompetencje pracowników przedszkola
Pokaż informacje o artykule