Loading ....
Przedszkole Nr 85 "Leśny Zakątek" w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 85 "Leśny Zakątek" w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Żegańska 27
04-736 Warszawa
tel/fax: (22) 812 49 32
e-mail: p85@edu.um.warszawa.pl
  1. Dyrektor – Małgorzata Brama
  2. Rada Pedagogiczna - Nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu
  3. Rada Rodziców  - Przedstawiciele rodziców wybrani na zebraniu ogólnym
Szczegółowe uprawnienia i kompetencje wymienionych organów określone są w Statucie Przedszkola Nr 85 „Leśny Zakątek” zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Pokaż informacje o artykule