Loading ....
Przedszkole Nr 85 "Leśny Zakątek" w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 85 "Leśny Zakątek" w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Żegańska 27
04-736 Warszawa
tel/fax: (22) 812 49 32
e-mail: p85@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Rada rodziców
  1. Rada rodziców jest społecznym organem działającym na rzecz placówki.
  2. Rada rodziców powinna składać się przynajmniej z jednego przedstawiciela rad oddziałowych ( trójek klasowych) każdej grupy.
  3. Do kompetencji rady rodziców należy:
    • w przypadku potrzeby uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli,
    • w razie potrzeby opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola (art. 34 ust. 2 U o SO)
    • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
Pokaż informacje o artykule