Loading ....
Przedszkole Nr 85 "Leśny Zakątek" w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 85 "Leśny Zakątek" w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Żegańska 27
04-736 Warszawa
tel/fax: (22) 812 49 32
e-mail: p85@edu.um.warszawa.pl

W przypadku zaistnienia sporów między organami odbywa się posiedzenie Komisji, w skład, której wchodzą:

Dyrektor, Przedstawiciel Rady Pedagogicznej, Przewodniczący Rady Rodziców

Sprawy sporne rozstrzygane są w terminie 14 dni od złożenia pisemnych wniosków na terenie placówki

Zainteresowane strony powiadamiane są na piśmie o sposobie rozstrzygnięcia spraw spornych.

Pokaż informacje o artykule