Loading ....
Przedszkole Nr 85 "Leśny Zakątek" w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 85 "Leśny Zakątek" w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Żegańska 27
04-736 Warszawa
tel/fax: (22) 812 49 32
e-mail: p85@edu.um.warszawa.pl

1. Przedszkole Nr 85 ”Leśny zakątek” jest publiczną placówką wychowawczo – dydaktyczną.

2. Realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r Nr 4, poz. 17).

3.  Wspomaga i ukierunkowuje  rozwój  dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym.

4. Współdziała z rodziną w procesie wychowania dziecka i przygotowania do podjęcia nauki w szkole.

5. Udziela w przedszkolu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Pokaż informacje o artykule